บริษัท เอสซี คอนโทรล จำกัด เป็นจำหน่ายเข้าถังน้ำดื่มขนาดใหญ่ มากมายหลายขนาด
หลายแบบ
ราคาถูก สินค้ามีคุณภาพ ได้รับมาตรฐานการรัลรองจากหน่วยงานต่างๆ
เรามีสินค้าพร้อมจำหน่าย ทั้งจำหน่ายปลีก-ส่ง และยินดีรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
และเรายังให้บริการจัดส่งฟรีในเขตกรุงเทพและปริมณฑล สำหรับต่างจังหวัด หากมี
จำนวนการส่งบริมาณมากจะจัดส่งฟรีหรือคิดค่าขนส่งตามจริงในราคาถูก
เรากล้ารับประกันว่าเราขายถูกกว่าราคาท้องตลาด

l
ติดต่อบริษัท เอส ซี คอนโทรล จำกัด
ส่งถึง
หัวข้อเรื่อง
รายละเอียด
ชื่อผู้ส่ง
E-mail:ผู้ส่ง
 
ติดต่อเรา 
บริษัท เอสซี คอนโทรล จำกัด
ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2
ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ
โทร. 02-2463726 แฟกซ์ 02-2463264
 

บริษัท เอสซี คอนโทรล จำกัด ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 126/3 ซอยราชวิถี 2
ถ.ราชวิถี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-2463726 แฟกซ์ 02-2463264